You are hereOktatás / Szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák


 

Dr. Gonda Sándor

 • Növény-asszociált mikroorganizmusok (endofitonok) karakterizálása és kémiai vizsgálata.

 • Gyógynövények bioaktív vegyületeinek metabolomikai vizsgálata.

 • Növényi bioaktív vegyületek extrakciójának optimalizálása adatbányászati módszerekkel.

 

Dr. Kerékgyártó János

 • Glikomika: szénhidrátok szerepe biológiai rendszerekben

 • Glikoproteinek biológiai funkciói, glikopeptidek szintézise

 • Oligoszacharidok szintézise és felhasználásuk biomolekulák interakcióinak vizsgálatában

 • A glikozilezés a rendszer biológia tükrében

 

Dr. Máthé Csaba

 • Kromatinszerkezet és citogenetikai (kromoszóma morfológia) vizsgálatok cianobakteriális toxinokkal kezelt edényes növényekben

 • Növényi szövettenyészetek előállításának módszerei (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)

 • In vitro tenyészetek előállítása természetvédelmi és konzervációbiológiai szempontból jelentős fajokban: mikroszaporítás, kalluszindukció és növényregenerálás

 • Fluoreszcens mikroszkópia alkalmazása a növényi sejt citoszkeletonjának kimutatásában (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)

 • Szubcelluláris struktúrák (különösen a mitokondriumok, ER és a vakuoláris rendszer) dinamikájának vizsgálata a növényi sejtben (irodalmi összefoglaló készítése és gyakorlati munka)

 

Dr. Matus Gábor

 • Mészkerülő homoki gyepek talajának magkészlete

 • Kriptogámok szerepe nyírségi ezüstperjés gyepekben

 • Kriptogámok szerepe nyírségi magyar csenkeszes gyepekben

 • Legeléskizárás hatása mészkerülő nyílt homoki gyepekben

 • Legeléskizárás hatása lösz- és szikes gyepekben

 

Dr. Mészáros Ilona

 • A globális klímaváltozás hatásai az erdőkre, a fafajok klímatoleranciájának vizsgálata.

 • Dendroökológiai és -ökofiziológiai vizsgálatok erdőállományokban.

 • Vízi növények szerepe a vízterek anyagforgalmában: speciális széndioxid asszimilációs folyamatok és hatásai a vizek szén- és oxigén-forgalmára (irodalmi feldolgozás)

 • Fiziológiai és biokémiai markerek alkalmazása ökotoxikológiai tesztekben és a biomonitorozásban.

 • Antioxidáns metabolitok és enzimek szerepe a növények nehézfém toleranciájában.

 • Növényi tulajdonságok és fenotípusos plaszticitás fluktuáló környezetben (irodalmi feldolgozás).

 

Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta

 • A növényi proteázok – működésük és funkcióik - vizsgálatuk spektrofotometriás mérési módszerekkel és poliakrilamid-gélelektroforézissel (irodalmazás és kísérletes munka)

 • Oxidatív stresszenzimek vizsgálata cianotoxin kezelt vízi növényekben ( 1 fő)

 • Tormaperoxidázok vizsgálata (1 fő)

 • Növényszövettani vizsgálatok gyógynövényeken és inváziós növényfajokon (2 fő)

 

Dr. Molnár V. Attila

 • Nyár-ültetvények orchideái

 • Temetők természetvédelmi értéke a Pannon régióban

 • Magyarországi homok-, sóder- és kőbányák botanikai-természetvédelmi értéke

 • Magyarországi veszélyeztetett növényfajok talajparamétereinek vizsgálata

 • Magyarországi veszélyeztetett növényfajok autökológiai vizsgálata

 

Dr. Oláh Viktor

 • Ökotoxikológiai vizsgálatok békalencse-fajokkal

 • A környezeti állapot jellemzése ökofiziológiai módszerekkel

 • Békalencse-fajok biotechnológiai alkalmazása: szennyvíztisztítás, ipari

  alapanyag-előállítás (csak szakirodalmi feldolgozás)

 • Hosszú-távú ökológiai monitoring a Síkfőkúti LTER Europe területen

 • Ökofiziológiai vizsgálatok a Síkfőkúti LTER Europe terület erdőállományában

 

Dr. Surányi Gyula

 • A Crocus genus fajai genetikai polimorfizmusának jellemzésére szolgáló DNS-markerek alkalmazásai

 • Szövettenyésztésben fenntartott Crocus fajok DNS-mintázatainak vizsgálata

 • Fehérje (enzim)- szinten bekövetkező változások cianotoxin-kezelt növényi protoplaszt rendszerben

 • Stresszproteinek toxintermelő és cianotoxinnal kezelt cianobaktériumokban

 • Transzkripció vizsgálatok toxintermelő és cianotoxinnal kezelt cianobaktériumokban

 

Dr. Vasas Gábor

 • A Prymnesium parvum toxintermelõ alga növekedésének optimalizálása laboratóriumi körülmények között

 • A Prymnesium parvum toxintermelõ alga hemolitikus aktivitásának tanulmányozása

 • A Planktothrix rubescens toxintermelõ cianobaktérium toxintermelésének vizsgálata

 • Toxintermelõ cianobaktériumok növekedésének vizsgálata fényen és fotoperiódusban

 • Eukarióta algák toxintermelésének irodalmi áttekintése

 • Cianobaktériumok toxintermelésének irodalmi áttekintése